Về phòng thí nghiệm “made in Viet Nam” vươn tầm quốc tế của GS Nguyễn Đình Đức

31-01-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
gs-duc-2-c94b9

Hiện tại, tại các trường đại học ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, bộ môn là mô hình tổ chức cấp cơ sở triển khai đào tạo giáo dục bậc đại học, sau đại học phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại mô hình bộ môn và phòng thí […]

Từ khóa:

GS Nguyễn Đình Đức: Đổi mới giáo dục đại học – Chiến lược để Việt Nam nắm cơ hội mới

04-01-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
2612_nguyen_dinh_duc

Từ phải qua trái: giáo sư Furuta (Hiệu trưởng Đại học Việt-Nhật), giáo sư Nguyễn Đình Đức, giáo sư Vũ Minh Giang (Chủ tịch Hội đồng Khoa học đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội) và giáo sư Mai Trọng Nhuận (Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục và nguyên là […]

Từ khóa: