GS Nguyễn Đình Đức: Đổi mới giáo dục đại học – Chiến lược để Việt Nam nắm cơ hội mới

04-01-2017
2612_nguyen_dinh_duc

Từ phải qua trái: giáo sư Furuta (Hiệu trưởng Đại học Việt-Nhật), giáo sư Nguyễn Đình Đức, giáo sư Vũ Minh Giang (Chủ tịch Hội đồng Khoa học đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội) và giáo sư Mai Trọng Nhuận (Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục và nguyên là […]

Từ khóa: