Thủ thuật với thanh công cụ của Windows 7 Explorer Toolbar

Quản Trị Mạng – Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thêm một nút lệnh tùy biến vào thanh công cụ Windows 7 Explorer. Trong bài viết trước , chúng tôi đã đưa bài về cách đặt nút Delete về nơi vốn thuộc về nó. Delete là một hành động đã được định sẵn, nhưng hôm nay, chúng ta sẽ thêm một nút để có thể thực hiện bất kì điều gì bạn muốn. 

 Thủ thuật với thanh công cụ của Windows 7 Explorer Toolbar 

Microsoft dường như cố tình loại bỏ lựa chọn “ Customize ” khỏi thanh công cụ Explorer. Họ cung cấp một nhóm thanh công cụ đã được đặt trước dựa vào loại file có trong folder đang được hiển thị. Trong bất kì trường hợp nào, họ cũng không đưa dữ liệu về cách chỉnh sửa registry để điều chỉnh các cài đặt này. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể thực hiện một số điều chỉnh mà không phải sử dụng đến kỹ thuật lập trình hệ thống cấp độ thấp.

Giống như lần trước , chúng ta sẽ phải làm việc với các key phụ trong registry:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes

Tại đây, chúng ta sẽ thấy rất nhiều mục GUID phù hợp với các loại folder khác nhau. Chúng ta sẽ làm việc với mục tin thể hiện cho folder " Generic ". Về cơ bản, điều này có nghĩa là tất cả các folder không được tối ưu hóa đều là folder " Photo " hoặc " Document ". Các folder này được đặt hiển thị " General Items ."

Chú ý: Có một số nguy hiểm trong việc sử dụng Regedit để điều chỉnh registry hệ thống. Vậy nên, bạn hãy cẩn thận. Chúng tôi khuyến cáo bạn tạo một bản sao lưu của registry trước khi thực hiện.

Thêm nút lệnh tùy biến vào thanh công cụ Explorer

Thực hiện các bước từ 1 đến 5 như ở trong bài trước. Ngắn gọn là:

Khởi động Regedit và điều hướng tới:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\
{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}

Đặt phân quyền:  Thay đổi Owner sang " Administrators " và đặt Administrators có quyền " Full Control " về registry key.

Thêm key, TasksItemsSelected\1 giống như hình:

 Thủ thuật với thanh công cụ của Windows 7 Explorer Toolbar

Chú ý:

Chúng tôi thêm key phụ 0 trong phần trước của bài viết.

Nếu bạn không theo dõi bài trước thì key phụ ở đây sẽ là 0 chứ không phải 1 .

Tiếp đến, chúng ta thêm một key phụ, một GUID mới sẽ nhận dạng nút MyTool và lệnh. Người dùng cần phải sử dụng GUID hợp lệ, nhưng bất kì định dạng GUID độc đáo hợp lệ nào cũng thực hiện được. Chúng tôi sử dụng uuidGen.Exe có Visual Studios để tạo GUID. Nói ngắn gọn, chúng ta cần thêm key phụ:

{BEEFF00D-F51D-11DE-A821-413C56D89593}

Dữ liệu trong key mới này là:

InfoTip REG_SZ Infotip for MyTool
Title REG_SZ MyTool

Có các giá trị khác bạn có thể thêm, nhưng tất cả những gì chúng ta cần là mục đích thêm một nút lệnh vào thanh công cụ Explorer. Giá trị Title là lệnh sẽ được hiển thị trong thanh công cụ Explorer.

Dưới key {BEEFF00D…, chúng

ta thêm (từng bước),

shell

InvokeTask

command

Và ở mục cuối cùng, thay đổi giá trị (Default) để xác định lệnh sẽ thực hiện.

(Default) REG_SZ cmd.exe "/c c:\ProgramData\MyScripts\MyTool.bat %*"

Dưới đây là màn hình regedit sau khi điền dữ liệu:

 Thủ thuật với thanh công cụ của Windows 7 Explorer Toolbar

Và dưới đây là script. Quan trọng: Script giả định là chúng ta thêm tool# 1 và tool# 0 đã được đặt (Explorer) sẽ không nhận dạng được các số không đúng thứ tự công cụ). Và phân quyền cũng cần được đặt trước khi chạy scrip này.

PutMyToolOnToolbar.REG

1: Windows Registry Editor Version 5.00

2:

3: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}\TasksItemsSelected]

4:

5: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}\TasksItemsSelected\1]

6:

7: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}\TasksItemsSelected\1\{BEEFF00D-F51D-11DE-A821-413C56D89593}]

8: @=""

9: "InfoTip"="InfoTip for MyTool"

10: "Title"="MyTool"

11:

12:

13: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}\TasksItemsSelected\1\{BEEFF00D-F51D-11DE-A821-413C56D89593}\shell\InvokeTask\command]

14: @="cmd.exe \"/c c:\\ProgramData\\MyScripts\\MyTool.bat %*\""

Dòng cuối cùng sẽ đặt lệnh thực hiện. Nó có thể là tên của bất kì phần mềm nào, ví như Notepad.Exe hoặc calc.exe. Tuy nhiên, trong bài báo này, chúng ta sẽ đặt nó thực thi một nhóm file:

C:\ProgramData\MyScripts\MyTool.BAT

1: @REM — Used in the "My Tool" custom Explore Tool bar button

2: @ECHO MyTool program name: %0

3: @ECHO Active folder when clicked: %1

4: @ECHO first file: %2

5: @ECHO second file: %3

6: @ECHO third file: %4

7: @PAUSE

Chúng ta đã đặt các lựa chọn trong registry nên công cụ này sẽ xuất hiện khi có một hoặc nhiều mục tin được chọn trong cửa sổ Explorer (Chúng ta sử dụng key TasksItemsSelected ). Khi công cụ này chạy, nó sẽ nhận được ít nhất 2 giá trị thông số:

%1 – Đường dẫn của folder đang được hiển thị
%2 – Tên của file đang được chọn.

Nếu bạn chọn nhiều file trước khi kích vào nút MyTool thì phần sau của tên file sẽ ở thông số theo sau.

Chúng tôi đã sử dụng một nhóm file DOS đơn giản để minh họa, nhưng chắc chắn bạn muốn tạo riêng cho mình một phần mềm độc đáo hơn. Nếu sử dụng một file script (ví như .JS hoặc .VBS) thì bạn cần phải xác định phần mềm sẽ chạy script: WSCRIPT.EXE. Ví dụ, đặt giá trị lệnh (Default) là:

wscript.exe "c:\ProgramData\MyScripts\MyTool.js" %*

…sẽ thực thi một phần mềm JScript. Trong đó, bạn có thể thực thi qua các thông số với mã:

C:\ProgramData\Myscripts\MyTool.JS

1: // Example JScript file for an Explorer toolbar custom tool.

2: // Argument 0 is the folder that was active.

3: // Arguments 1 – n are full pathnames of selected files

4: //

5: var oArgs= WScript.Arguments;

6:

7: //——— cycle through the filenames in the dropped selection

8:

9: for (var j= 0; j < oArgs.Count(); j++ ) {

10:     var sSrcFile= oArgs( j );

11:     WScript.Echo( j + ": "+sSrcFile );

12: }

Kết luận:

Mặc dù Microsoft dường như không muốn người dùng tùy biến thanh công cụ Explorer của Windows 7 nhưng chúng ta vẫn có thể các nút – cả định sẵn hoặc lệnh tùy biến – vào thanh công cụ này.

Trong 2 bài viết vừa qua, chúng ra đã biết được cách đặc phân quyền để cho phép chỉnh sửa các cài đặt registry đã được bảo vệ trong registry. Và chúng ta biết được key registry nào có thể thêm để thêm nút mới trong thanh công cụ và giúp nó thực hiện bất kì lệnh nào do người dùng xác nhận.

Còn rất nhiều điều bạn có thể học trong Windows 7. Ví dụ, chúng ta có thể thêm một menu dạng drop-down (thay vì chỉ là một nút đơn) hoặc có thể thêm lệnh Burn ngay tron thanh công cụ để ghi đĩa. Tuy nhiên, bạn đọc sẽ phải chờ tới những bài báo sau. Chúng tôi hy vọng rằng bạn hài lòng với những hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

Từ khoá liên quan:

  • huong dan mo thanh cong cu ve trong windows 7
  • thanh cong cu cho win 7

kính hoa văn | thiet bi be boi | thiết bị điện